Shop Mobile More Submit  Join Login
About Other / Student Hellga VampensteinFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 1 Deviation 24 Comments 544 Pageviews
×

Watchers

Activity


Każdy dzień taki zwyczajny,
Choć tak różny od drugiego.
Biegnę przez trasę zwaną życiem,
Omijam przeszkody.
Chociaż czasem się o jedną z nich potknę,
To jednak staram się wstać i biec dalej.
A kiedy jestem spragniona - czerpię łyk chwili
Ze źródła zwanego szczęściem :)
Hellga Vampenstein


Tak trochę o mnie :) Na dobry początek. Ważne, abyśmy potrafili cieszyć się życiem mimo trudności jakie nam serwuje.

deviantID

HellgaVampenstein's Profile Picture
HellgaVampenstein
Hellga Vampenstein
Artist | Student | Other
Poland
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconnao-dignity:
Nao-Dignity Featured By Owner Mar 9, 2012
Hey Welcome to DeviantArt!!!
Reply
:iconhellgavampenstein:
HellgaVampenstein Featured By Owner Mar 9, 2012  Student Artist
:) Hey
Reply